BeSACC-VCA CURSUS

AV 011 Brandwacht
Inclusief blussen met kleine blusmiddelen AV 012


Doel:
 
Deze opleiding heeft als doel om op een veilige en verantwoorde wijze als brandwacht preventief te verhinderen dat er brandgevaar is, en om op te treden bij beginnende branden in een risicovolle omgeving.

Toelatingsvoorwaarden:
• De deelnemer heeft een aantoonbare adequate specifieke opleiding ‘blussen met kleine blusmiddelen’ gevolgd van minimaal ½ dag. Het examen kan hier deel van uitmaken. 
• De deelnemer moet minimaal over de volgende PBM’s beschikken: veiligheidsschoenen. 
• De deelnemer moet de taal waarin het examen afgenomen wordt voldoende beheersen (lezen, spreken en

Theorie:
De theoretische opleiding omvat volgende onderwerpen:
• De veiligheidsfunctie 
• De werkvergunning interpreteren en respecteren 
• Het objectief en gebruik van een vuurvergunning, de elementaire milieu- en veiligheidsvoorschriften 
• Elementaire kennis: de vuurdriehoek, het ontstaan, de ontwikkeling en de uitbreiding van een brand 
• De verschillende soorten branden, hun oorzaken en bestrijdingsmiddelen 
• Werksituaties met een verhoogd risico op brand herkennen en weten welke voorzorgsmaatregelen er genomen moeten worden voor, tijdens en na de werken 
• De werking en het inzetbereik van de verschillende blusmiddelen kennen 
• Wat zijn de verschillende persoonlijke beschermingsmiddelen; hoe en wanneer ze correct te gebruiken 
• Hoe te handelen bij een brand, brandalarm en evacuatiealarm 
• De elementaire eerste hulp

Praktijk:
De praktijk omvat volgende onderwerpen:
• Het blussen van verschillende soorten branden met behulp van de gepaste brandblussers 
• Het gebruik van een blusdeken 
• Het gebruik van de muurhaspel 
• Aansluiting en gebruik van de brandslangen 
• De essentiële elementen van een vuurvergunning 
• Op efficiënte wijze alarm slaan

Duur: 
• Opleiding: 1 dagen (van 8u30 tot 16u30) 
• Examen theorie: 20 minuten (per kandidaat) 
• Examen praktijk: 30 minuten (per kandidaat)

Practisch:
• De opleiding gaat door in Kalmthout
• Lunch (luxe broodmaaltijd, verse soep en/of koud buffet) en een frisdrank wordt voor elke kandidaat voorzien 
• Elke deelnemer ontvangt een cursus (kaft- of boekvorm)

Attest:
•  Indien de kandidaat zijn theoretisch en praktisch examen succesvol aflegt ontvangt hij/zij een certificaat Brandwacht (incl. Blussen met kleine blusmiddelen AV-012) AV-011, volgens de eind- en toetstermen van het Register Risicovolle Taken van BeSaCC-VCA
• Geldigheid: 3 jaar

Opleidingsdata open inschrijving:
• Op aanvraag

Inschrijfformulier

Brandwacht - AV011 (incl. AV012)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis cin elit. Nunc purus libero, interdum sed blandit acp retium facilisis turpis. Donec dictum neque veloran tristique egestas nulla mollis dui lorem dolor.

Versturen