BeSACC-VCA CURSUS

Werken met kleine blusmiddelen
(AV-012)
Eventueel in combinatie met AV-011


Doel:
 
Deze opleiding heeft als doel om op een veilige en verantwoorde wijze als werknemer op te treden bij beginnende branden in een risicovolle omgeving.

Toelatingsvoorwaarden:
• De deelnemer heeft een aantoonbare adequate specifieke opleiding ‘blussen met kleine blusmiddelen’ gevolgd van minimaal ½ dag. Het examen kan hier deel van uitmaken. 
• De deelnemer moet de taal waarin het examen afgenomen wordt voldoende beheersen (lezen, spreken en begrijpen).

Theorie:
• Het blussen van verschillende soorten branden met behulp van de gepaste brandblussers 
• Het gebruik van een blusdeken 
• Het gebruik van de muurhaspel

Praktijk:
De praktijk omvat volgende onderwerpen:
•  Elementaire kennis: voorwaarden voor een brand (vuurdriehoek), het ontstaan, de ontwikkeling en de uitbreiding van een brand 
• Verschillende soorten branden kennen en herkennen en weten welke bestrijdingsmiddelen in te zetten 
• De verschillende blusmiddelen van elkaar kunnen onderscheiden en het correcte gebruik kennen 
• Weten hoe te reageren bij een brand, een brandalarm of een evacuatiealarm

Duur: 
• Opleiding: ½ dag.
• Examen theorie: 20 minuten / Examen praktijk: 15 minuten

Practisch:
• Maximaal aantal deelnemers: 12 
• Elke cursist mag de volgende pbm’s meebrengen: werkoverall, veiligheidsschoenen en handschoenen

Attest:
• Indien de kandidaat zijn theoretisch en praktisch examen succesvol aflegt ontvangt hij/zij een certificaat Blussen met kleine blusmiddelen AV-012, volgens de eind- en toetstermen van het Register Risicovolle Taken van BeSaCC-VCA
• Geldigheid: 10 jaar
Elke 5 jaar doet het bedrijf een tussentijdse evaluatie – intern of extern – door een bevoegd persoon om na te gaan of de werknemers nog aan de voorwaarden voldoen. Het bedrijf neemt haar eigen verantwoordelijkheid hieromtrent op.

Inschrijfformulier

Werken met kleine blusmiddelen (AV-012)