BeSACC-VCA CURSUS

 Aanslaan en uitwijzen van kritische lasten
Basis / Herhaling
(IS-006) 


Doel:
 
Aanleren om op een doeltreffende en veilige wijze:
•  Lasten aan te slaan en te verplaatsen 
• Lasten uit te wijzen (communiceren met de bedienaar van een hijswerktuig).
Worden als kritieke lasten beschouwd:
• Lasten waarvan het zwaartepunt niet gekend is, die omvangrijk zijn van vorm of van afmetingen en die geen vast gedefinieerde aanslagpunten hebben 
• Lasten die zeer juist gepositioneerd dienen te worden en daarom correct en secuur dienen aangeslagen te worden 
• Lasten die overgenomen worden of waarbij er een interactie is tussen kraan en gebouw of tussen kraan en kraan 
• Lasten die met meerdere niet-stationaire hijsmiddelen dienen getakeld te worden.

Toelatingsvoorwaarden:
• Minimum 18 jaar oud
• Beschikken over een verklaring van medische geschiktheid.

Theorie:
• Correct voorbereiden van de werkzaamheden 
• De taken en verantwoordelijkheden van een bestuurder, een rigger en een seingever 
• Karakteristieken van de last: zwaartepunt, de vorm, … 
• De verschillende technieken van aanslaan 
• De krachten die inwerken op het materiaal (hoek, …) en de stabiliteit van de last
•  De verschillende aanslagmaterialen met hun toepassingsdomein, beperkingen en criteria van uitsluiting 
• Speciaal hijsgereedschap: platenklem, hijsklem, takels 
• Hoe in alle veiligheid kritieke lasten aan te slaan en te manipuleren. 
• Voorwaarden voor het gebruik van de accessoires
•  Invloed van de temperatuur en de omgevingsfactoren 
• Keuringsvereisten van het aanslagmateriaal 
• De persoonlijke veiligheid respecteren 
• De gebruikelijke communicatiesignalen tijdens de werkzaamheden 
• Interpretatie en toepassing van het hijsplan

Praktijk:
De praktijk omvat volgende onderwerpen:
• Interpretatie van het hijsplan en uitvoeren van de LMRA (Last Minute Risk Analysis) 
• Uitvoering van de veiligheidsregels 
• De hijsmiddelen en hijstoebehoren controleren voor gebruik 
• Keuze van het materiaal in functie van de toepassing. 
• Keuze van de correcte en meest veilige wijze van aanslaan in functie van de verschillende soorten lasten 
• Aanslaan met behulp van materiaal zoals: stalen kabels, kettingen, takels en synthetische hijsbanden, enz. 
• Op correcte wijze een last hijsen en manipuleren, over een gevaarlijke zone hijsen 
• Rotatie van een last 
• Gebruik van de conventionele communicatie signalen (met de bestuurder van het hijstoestel) zodat een verplaatsing in volledige veiligheid verzekerd is 
• Radiocommunicatie

Duur: 
• Opleiding: 2 dagen voor basis, 1 dag voor herhaling, inclusief examens.
• Examen theorie: 15 minuten (per kandidaat) 
• Examen praktijk: 45 minuten (per kandidaat)

Practisch

De opleiding gaat door in Antwerpen
Lunch, inclusief een frisdrank wordt voor elke kandidaat voorzien. 
Elke deelnemer ontvangt een cursusboek (kaft- of boekvorm).
Maximaal aantal deelnemers: 12 (examen praktijk max. 2 x 6 kandidaten) 
Elke cursist moet de volgende pbm’s meebrengen: Een werkoverall, veiligheidsschoenen, -bril, -helm en handschoenen 
Een heropfrissingsopleiding is ook mogelijk. Contacteer ons voor meer info!

Methode:
• Er wordt gewerkt met een interactief leergesprek, fouten-observatie en klassikale oefeningen
• Elke cursist krijgt voldoende tijd en aandacht om de praktijkoefeningen uit te voeren.

Attest:
• Indien de kandidaat zijn theoretisch en praktisch examen succesvol aflegt ontvangt hij/zij een certificaat Aanslaan en uitwijzen van kritieke lasten (Rigger) IS-006, volgens de eind- en toetstermen van het Register Risicovolle Taken van BeSaCC-VCA 
• Geldigheid: 5 jaar

Inschrijfformulier

Aanslaan en uitwijzen van kritische lasten (IS-006)