BeSACC-VCA CURSUS

Veiligheidswacht van besloten ruimten
Basis / Herhaling
(IS-007)


Doel:
 
Deze opleiding heeft als doel om de toekomstige veiligheidswacht de basisbegrippen aangaande veiligheid aan te leren, zodat hij begrijpt en doordrongen is van de bij deze functie horende verantwoordelijkheidszin alsmede onontbeerlijke efficiëntie en effectiviteit. Tevens worden de nodige praktische vaardigheden aangeleerd om in g eval van nood op een adequate manier op te treden door te alarmeren en te starten met de eerstelijnsinterventie.

Toelatingsvoorwaarden:
• Minimum 18 jaar oud 
• Attest van medische geschiktheid 
• Houder zijn van een attest “Werken met onafhankelijke adembescherming” IS -008 of IS-081

Theorie:
De theoretische opleiding omvat volgende onderwerpen:
• Besloten ruimte: definitie
• Inzicht krijgen in de mogelijk aanwezige gevaren en risico’s aangaande het betreden van besloten ruimten, zowel in de te betreden ruimte als in de omgeving ervan 
• De wetgeving m.b.t. besloten ruimten 
• De te nemen voorzorgsmaatregelen voor en tijdens de betreding van de besloten ruimte 
• Het belang van een voor besloten ruimten adequate reddingsmethode 
• De taken en verantwoordelijkheden van een veiligheidswacht 
• Het doel en gebruik van een betredingsvergunning voor de betreding van een besloten ruimte 
• Basiskennis over de natuurlijke of kunstmatige ventilatie in besloten ruimten
• De betredingshulpmiddelen en hun correcte gebruik (driepoot, valbeveiliging, touwladder, afdaaltoestel, veiligheidsharnas)
• De communicatiemiddelen en -mogelijkheden
• Registratie van de betreders 
• Metingen van concentraties (zuurstof, toxische of ontvlambare stof) buiten het toelaatbare gebied leren herkennen en hoe hierop gepast te reageren 
• Gepast reageren bij alarm in de buurt van de besloten ruimte

Praktijk:
De praktijk omvat volgende onderwerpen:
• Besloten ruimte: definitie
• Inzicht krijgen in de mogelijk aanwezige gevaren en risico’s aangaande het betreden van besloten ruimten, zowel in de te betreden ruimte als in de omgeving ervan 
• Het gebruik van de betredings- en evacuatiemiddelen met inbegrip van de individuele beschermingsmiddelen 
• Uitvoeren van afdalingen in besloten ruimten onder ademhalingsbescherming en met valbeveiliging 
• Het gebruik van de betredingsvergunning 
• Uitvoeren van gasdetectietesten en juist interpreteren ervan 
• Communicatie met de mensen die de besloten ruimte betreden 
• In geval van nood, weten hoe doeltreffend te alarmeren 
• Betredingen onder ademhalingsbescherming voor het uitvoeren van een horizontale en verticale slachtofferredding, waarbij slachtoffer onafhankelijke adembescherming krijgt toegediend

Duur: 
• Opleiding: 2 dagen voor de basis opleiding, 1 dag voor herhaling, inclusief examens. 
• Examen theorie: 20 minuten (per kandidaat) 
• Examen praktijk: 45 minuten (per kandidaat)

Practisch:
• De opleiding gaat door in Antwerpen
• Lunch, inclusief een frisdrank wordt voor elke kandidaat voorzien. 
• Elke deelnemer ontvangt een cursusboek (kaft- of boekvorm).
• Maximaal aantal deelnemers: 12 (examen praktijk max. 2 x 6 kandidaten) 
• Elke cursist moet de volgende pbm’s meebrengen: Een werkoverall, veiligheidsschoenen, -bril, -helm en handschoenen 
• Een heropfrissingsopleiding is ook mogelijk. Contacteer ons voor meer info!

Attest:
• Indien de kandidaat zijn theoretisch en praktisch examen succesvol aflegt ontvangt hij/zij een certificaat Veiligheidswacht van besloten ruimten IS-007, volgens de eind- en toetstermen van het Register Risicovolle Taken van BeSaCC-VCA 
• Geldigheid: 3 jaar

Inschrijfformulier

Veiligheidswacht van besloten ruimten (IS-007)