BeSACC-VCA CURSUS

Werken aan flenzen volgens protocol
Basis / Herhaling
(IS-010/1)


Doel:
 

Deze opleiding heeft als doel om op een veilige en verantwoorde wijze flensverbindingen te openen en lekdicht te sluiten, gebruikmakend van de juiste gereedschappen, materialen, methodes en procedures. De kandidaat moet veilig en met kennis van zaken pakkingen vervangen, gebruik makend van een protocol.

Toelatingsvoorwaarden:
• Minimum 18 jaar oud 

Theorie:
• Algemeen: basisbegrippen
• Welzijnswet en VCA
• Veiligheid: algemene en specifieke veiligheidsregels
• Vaktechniek: flenzen en flensonderdelen, studbolts, pakkingen, montageonderdelen van pijpleidingen, equipment, appendages, vijzelen, gereedschap en meetmiddelen, werkwijze bij openen en sluiten van
flensverbindingen
• Protocol


Praktijk:
• Voorbereiding: veiligheidsregels, voorbereiding op het werken aan flenzen
• Uitvoering: werkhouding, gebruik apparatuur, gereedschap en meetmiddelen, demonteren, flenzen
openen, pakkingen verwisselen, reinigen, uitlijnen, aanspannen
• Afronden en controleren
• Protocol

Duur: 
• Opleiding: 2 dagen voor de basis opleiding, 1 dag voor herhaling, inclusief examens. 
• Examen theorie: 45 minuten (per kandidaat) 
• Examen praktijk: 45 minuten (per kandidaat)

Practisch:
• De opleiding gaat door in Antwerpen. 
• Lunch, inclusief een frisdrank wordt voor elke kandidaat voorzien.
• Elke deelnemer ontvangt een cursusboek (kaft- of boekvorm) 
• Maximaal aantal deelnemers: 6  
• Elke cursist moet de volgende pbm’s meebrengen: Een werkoverall, veiligheidsschoenen, -bril, -helm en handschoenen 
• Een heropfrissingsopleiding is ook mogelijk. Contacteer ons voor meer info!

Attest:
• Indien de kandidaat zijn theoretisch en praktisch examen succesvol aflegt ontvangt hij/zij een certificaat Werken aan flenzen - Flensmonteur IS-010, volgens de eind- en toetstermen van het Register Risicovolle Taken van BeSaCC-VCA 
• Geldigheid: 5 jaar

Inschrijfformulier

Werken aan Flenzen met Protocol (IS-010/01)