BeSACC-VCA CURSUS

Werken met Onafhankelijke Adembescherming
niet autonoom
(IS-082)


Doel:
 
Deze opleiding heeft als doel om de nodige kennis en vaardigheden verwerven om op veilige manier de omgevingsonafhankelijke ademluchttoestellen te kunnen gebruiken.

Toelatingsvoorwaarden:
• Minimum 18 jaar oud
• Attest van medische geschiktheid

Theorie:
De theoretische opleiding omvat volgende onderwerpen:
• Besloten ruimte: definitie 
• De relevante wettelijke aspecten 
• De relevante fysiologische aspecten van de ademhaling 
• Het toepassingsbereik en de bescherming van het omgevingsonafhankelijk ademluchttoestel 
• De samenstelling van het ademluchttoestel (ademluchtkar, safety-unit, …) en de functie van elk onderdeel 
• Onderhoud en controle 
• Gepast reageren in noodsituaties

Praktijk:
De praktijk omvat volgende onderwerpen:
• Controle van de ademluchtvoorziening (ademluchtkar, safety-unit, …) en opzetprocedure niet-autonome ademhalingsbescherming 
• Zich op een veilige manier verplaatsen door een industriële installatie met hindernissen (opslagvaten met smalle doorgangen, trap, kooiladder, afsluiters, mangat) 
• Elementaire werkzaamheden uitvoeren onder onafhankelijke adembescherming 
• Reactie van het menselijk lichaam op fysieke inspanning met een ademluchttoestel }
• Gepast reageren in noodsituaties

Duur: 
• Opleiding: 1 dag, inclusief examens per 6 deelnemers.
• Examen theorie: 20 minuten (per kandidaat) 
• Examen praktijk: 20 minuten (per kandidaat)

Practisch:
• De opleiding gaat door in Antwerpen 
• Lunch en een frisdrank wordt voor elke kandidaat voorzien
• Elke deelnemer ontvangt een cursusboek (kaft- of boekvorm)
• Maximaal aantal deelnemers: 12 (examen praktijk max. 2 x 6 kandidaten)
• Elke cursist moet de volgende pbm’s meebrengen: Een werkoverall, veiligheidsschoenen, -bril, -helm en handschoenen
• Een heropfrissingsopleiding is ook mogelijk. Contacteer ons voor meer info!

Attest:
• Indien de kandidaat zijn theoretisch en praktisch examen succesvol aflegt ontvangt hij/zij een certificaat Werken met omgevingsonafhankelijke (autonome en niet-autonome) ademhalingsbescherming IS-082, volgens de eind- en toetstermen van het Register Risicovolle Taken van BeSaCC-VCA 
• Geldigheid: 5 jaar

Inschrijfformulier

Werken met Onafhankelijke Adembescherming (IS-082) (Op aanvraag)