BeSACC-VCA CURSUS

IS010 - Werken aan flenzen


Doel:
 
Deze opleiding heeft als doel om op een veilige en verantwoorde wijze flensverbindingen te openen en lekdicht te sluiten, gebruikmakend van de juiste gereedschappen, materialen, methodes en procedures. De kandidaat moet veilig en met kennis van zaken pakkingen vervangen.

Toelatingsvoorwaarden:
• Minimum 18 jaar oud 

Theorie:
• Correct voorbereiden van de werkzaamheden 
• Kennen van de specifieke regels uit de Veiligheids- en Gezondheidsreglementering
• Toepassen van de veiligheidsmaatregelen tijdens de werkzaamheden 
• De verschillende flenzen, studbolts en pakkingen kennen 
• Onderdelen van installaties kennen, en kunnen monteren en demonteren 
• Gereedschappen en arbeidsmiddelen kennen en kunnen gebruiken 
• Juiste wijze van openen en sluiten van diverse flensverbindingen kennen 
• Steken/trekken van een steekpan en brilflens kennen en kunnen toepassen 
• Een flensverbinding met een bepaald aanhaalmoment kunnen verwezenlijken 
• Extra waakzaam zijn voor het risico bij het openen van flenzen 
• Oude pakkingen op de juiste wijze verwijderen en de flensvlakken proper maken en controleren op beschadigingen (binnen toleranties)

Praktijk:
De praktijk omvat volgende onderwerpen:
•  Identificatie van verschillende soorten pakkingen 
• Toepassing van de werkmethodiek voor het openen en sluiten van flensverbindingen 
• Demontage van “studbolts”
• Verwijderen en plaatsen van de pakking 
• Uitlijning van de flenzen 
• Correcte aanhaling van de flensverbinding volgens het juiste aanhaalmoment 
• Plaatsen en trekken van steekflenzen 
• Kunnen draaien van brilflenzen 
• Werken met hand- en bijzondere gereedschappen 
• Toepassing van de voorgeschreven maattoleranties

Duur: 
• Opleiding: 2 dagen (van 8u30 tot 16u30) 
• Examen theorie: 15 minuten (per kandidaat) 
• Examen praktijk: 45 minuten (per kandidaat)

Practisch:
• De opleiding gaat door in Kalmthout 
• Lunch (luxe broodmaaltijd, verse soep en/of koud buffet) en een frisdrank wordt voor elke kandidaat voorzien 
• Elke deelnemer ontvangt een cursus (kaft- of boekvorm) 
• Maximaal aantal deelnemers: 12 (examen praktijk max. 2 x 6 kandidaten) 
• Elke cursist moet de volgende pbm’s meebrengen: Een werkoverall, veiligheidsschoenen, -bril, -helm en handschoenen 
• Een heropfrissingsopleiding is ook mogelijk. Contacteer ons voor meer info!

Attest:
• Indien de kandidaat zijn theoretisch en praktisch examen succesvol aflegt ontvangt hij/zij een certificaat Werken aan flenzen - Flensmonteur IS-010, volgens de eind- en toetstermen van het Register Risicovolle Taken van BeSaCC-VCA 
• Geldigheid: 5 jaar

Inschrijfformulier

Werken aan flenzen IS010

Versturen