BeSACC-VCA CURSUS

VCA Basis / Vol

 VCA Basis

Doelgroep: 
Met het B-VCA diploma laat u zien dat u de basiskennis bezit van VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) zoals die gesteld is door VCA. U geeft daarmee dus aan dat u veilig kunt werken en daarbij rekening houdt met het milieu en de gezondheid van uzelf en anderen.  Als u aan de slag gaat voor een aannemer, dan moet u in de meeste gevallen een B-VCA diploma hebben. Bijvoorbeeld als u op een bouwterrein of in een risicovolle omgeving werkt.

Inhoud van de cursus:
• Regelgeving en veiligheidsregels
• Veilig werken en overleg
• Preventie
• De werkplek
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Arbeidsmiddelen
• Specifieke werkomstandigheden
• Gevaarlijke stoffen
• Elektriciteit
• Brand en explosie
• Ongevallen
• Noodsituatie

VCA Vol

Doelgroep: 
Bent u operationeel leidinggevende bij een aannemer of een bedrijf met het VCA certificaat? Dan moet u het diploma VCA VOL (Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA) hebben. Daarmee geeft u aan dat u veilig werkt en rekening houdt met het milieu en de gezondheid van u en de medewerkers waaraan u leiding geeft.

Inhoud van de cursus:
• Regelgeving en veiligheidsregels
• Veilig werken en overleg
• Preventie
• De werkplek
• Persoonlijke beschermingsmiddelen
• Arbeidsmiddelen
• Specifieke werkomstandigheden
• Gevaarlijke stoffen
• Elektriciteit en straling
• Brand en explosie
• Ongevallen
• Noodsituatie

Inschrijfformulier

VCA Basis / Vol