SIR CURSUS

CTO - Chemisch technisch operator


Doel:
 
Deze opleiding heeft als doel om de cursist de nodige basiskennis en vaardigheid te laten verwerven om op een veilige, deskundige en efficiënte manier te kunnen werken met chemicaliën of waarbij tijdens de reinigingswerkzaamheden chemische of fysische reacties kunnen optreden en dit conform de eisen van de Stichting Industriële Reiniging (SIR).

Toelatingsvoorwaarden:
• De kandidaat moet tenminste 18 jaar oud zijn en geen fysieke belemmeringen hebben 
• Hij of zij moet de taal waarin de opleiding wordt gegeven voldoende spreken, lezen als begrijpen

Theorie:
Bij de opleiding worden de volgende theoretische begrippen behandeld; 
• Inleiding in Chemisch technisch reinigen 
• Voorbereiding van de reiniging 
• De uitvoering van de werkzaamheden 
• Het beëindigen van de werkzaamheden 
• Het gebruik van chemicaliën 
• De apparatuur 
• Veiligheidseisen voor de werkplek 
• Keuringen 
• Persoonlijke beschermingsmiddelen 
• Wat te doen in noodsituaties 
• Aandachtspunten bij transport

Praktijk:
Bij de opleiding worden de volgende praktische aspecten behandeld;
• Het uitvoeren van de voorbereide en controleerde werkzaamheden 
• Laad – en lostechnieken, zuigen en persen 
• Het reinigen van de vacuümtank
• Het correcte gebruik van de nodige PBM’s 
• Het toepassen van veiligheids- en milieuvoorschriften

Duur: 
• Opleiding met inbegrip van het SIR examen: 2 volle dagen (van 8u30 tot 16u30) 
• Theorie-examen: ca 45 minuten

Practisch:
• De opleiding gaat door in het Trainingscentrum van TCC in Kalmthout, België 
• De lessen starten stipt om 08.30 en eindigen om 16.30 uur in een van onze moderne leslokalen voorzien van smartboard. 
• Tijdens de lunchpauze krijgen de cursisten een lunch met warme gerechten, koffie, thee en frisdrank 
• Elke cursist ontvangt een lesboek en/of een hand-out met PowerPoint presentatie 
• Het maximaal aantal cursisten voor deze opleiding bedraagt 12 per sessie. 
• De cursisten zijn casual gekleed maar hebben een eigen pbm pakket bij zich dat bestaat uit veiligheidshelm, bril, schoenen en overal. TCC voorziet speciale hogedruk kleding, hoofd, gelaat en voetbescherming 
• Deze opleiding wordt gegeven in het Nederlands, Frans, Duits of Engels 
• Cursisten zijn verplicht zich onverkort te houden aan de veiligheidsinstructies van het TCC personeel en het intern reglement te volgen 
• Cursisten moeten een identiteitsbewijs overleggen voor aanvang van de cursus

Methode:
• Er wordt gewerkt met een interactief leergesprek, fouten-observatie en klassikale oefeningen
• Elke cursist krijgt voldoende tijd en aandacht om de praktijkoefeningen uit te voeren.

Attest:
• Indien de kandidaat zijn theoretisch en praktisch examen succesvol aflegt ontvangt hij/zij een kwalificatieattest Druk Vacuüm Machinist DVM volgens de SIR normen.
• Geldigheid: 3 jaar

Inschrijfformulier

CTO - Chemisch technisch operator

Versturen