SIR CURSUS

DVM - Druk vacuüm machinist basis / verlenging


Doel:
 
 Deze opleiding heeft als doel om de cursist de nodige basiskennis en vaardigheid te laten verwerven om op een veilige, deskundige en efficiënte manier te kunnen werken met druk/vacuümapparatuur om als machinist/bedienaar de vacuüm installatie te kunnen bedienen conform de eisen van de Stichting Industriële Reiniging (SIR).

Toelatingsvoorwaarden:
• De kandidaat moet tenminste 18 jaar oud zijn en geen fysieke belemmeringen hebben 
• Hij of zij moet de taal waarin de opleiding wordt gegeven voldoende spreken, lezen als begrijpen

Theorie:
• Bij de opleiding worden de volgende theoretische begrippen behandeld; 
• Natuurkundige begrippen over druk – en vacuümtechnieken 
• Opbouw van de natte- en droge vacuümwagen 
• De verschillende soorten vacuümpompen 
• Herkennen en omgaan met gevaren en risico’s bij het werken met drukvacuüminstallaties  De opbouw en werking van de drukvacuüminstallatie 
• Het nemen van veiligheidsmaatregelen voor de gebruikers van de drukvacuüminstallaties, de veiligheidsinrichtingen, de gebruikte gereedschappen en accessoires en de verplichte periodieke keuringen 
• Het nemen van veiligheidsmaatregelen voor de gebruikers van de drukvacuüminstallaties op het gebied van opleiding, geschiktheid en persoonlijke beschermingsmiddelen 
• Het nemen van veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de te volgen werkprocedures tijdens de voorbereiding op en uitvoering van de drukvacuümwerkzaamheden, veiligheidsmaatregelen tijdens het transport.

Praktijk:
Bij de opleiding worden de volgende praktische aspecten behandeld;
• Het uitvoeren van de voorbereide en controleerde werkzaamheden 
• Laad – en lostechnieken, zuigen en persen 
• Het reinigen van de vacuümtank
• Het correcte gebruik van de nodige PBM’s 
• Het toepassen van veiligheids- en milieuvoorschriften

Duur: 
• Opleiding met inbegrip van het SIR examen: 2 volle dagen (van 8u30 tot 16u30) 
• Theorie-examen: ca 30 minuten

Practisch:
• De opleiding gaat door in het Trainingscentrum van TCC in Kalmthout, België 
• De lessen starten stipt om 08.30 en eindigen om 16.30 uur in een van onze moderne leslokalen voorzien van smartboard. 
• Tijdens de lunchpauze krijgen de cursisten een lunch met warme gerechten, koffie, thee en frisdrank 
• Elke cursist ontvangt een lesboek en/of een hand-out met PowerPoint presentatie 
• Het maximaal aantal cursisten voor deze opleiding bedraagt 12 per sessie. 
• De cursisten zijn casual gekleed maar hebben een eigen pbm pakket bij zich dat bestaat uit veiligheidshelm, bril, schoenen en overal. TCC voorziet speciale hogedruk kleding, hoofd, gelaat en voetbescherming 
• Deze opleiding wordt gegeven in het Nederlands, Frans, Duits of Engels 
• Cursisten zijn verplicht zich onverkort te houden aan de veiligheidsinstructies van het TCC personeel en het intern reglement te volgen 
• Cursisten moeten een identiteitsbewijs overleggen voor aanvang van de cursus

Methode:
• Er wordt gewerkt met een interactief leergesprek, fouten-observatie en klassikale oefeningen
• Elke cursist krijgt voldoende tijd en aandacht om de praktijkoefeningen uit te voeren.

Attest:
• Indien de kandidaat zijn theoretisch en praktisch examen succesvol aflegt ontvangt hij/zij een kwalificatieattest Druk Vacuüm Machinist DVM volgens de SIR normen.
• Geldigheid: 3 jaar

Inschrijfformulier

DVM - Druk vacuüm machinist – basis / verlenging

Versturen