SIR CURSUS

HDK - Hoge druk keurmeester


Doel
Deze opleiding heeft tot doel de cursist voldoende kennis van hoge druk waterstraalinstallaties en toebehoren bij te brengen zodat hij bekend is met de werk- en veiligheidsvoorschriften van de SIR en hij de installatie en de toebehoren op veiligheid kan keuren. ter volgens de SIR normen. 

Toelatingsvoorwaarden
Minimum 18 jaar oud
Attest van medische geschiktheid

Theorie
,ij de opleiding bestaat enkel uit een theoretisch onderdeel en de volgende begrippen worden behandeld:

• Het controleren op de juiste keuze en het gebruik van pbm's aan de hand van de werkopdracht en de werkvergunning en kan onjuist gebruik en tekorten corrigeren.
• Toezicht houden het nemen van veiligheidsmaatregelen voor de gebruikers van de hogedruk installatie op het gebied van opleiding, geschiktheid en persoonlijke beschermingsmiddelen
• Het nemen van veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de te volgen werkprocedures tijdens de voorbereiding op en uitvoering van de hogedruk werkzaamheden
• De hogedruk installatie inspecteren a.d.h.v het kwartaalinspectierapport
• Het testen van de veiligheidsinrichting, de hoge druk slangen, het spuitpistool, het voetpedaal, de tankwaskop, de verbindingselementen, de nozzles.
• Het benoemen van de voorwaarden van een testinstallatie en welke meetmiddelen er worden gebruikt bij het testen en keuren, kalibratie.
• Het correct invullen van een kwartaalinspectierapport , aanbrengen van een keuringslabel en invullen van een testcertificaat.
• Voorbereiding testwerkzaamheden
• Kennis van de risico's van gebarsten slangen, lekkende slangen, verstopte nozzles, statische elektriciteit, cavitatie, slechte schroefdraad
• Het toekennen van eerste hulp en de juiste noodprocedures
• De taken en de verantwoordelijkheden.

Duur:
• Opleiding met inbegrip van het SIR examen: 1,5 dagen (van 8u30 tot 16u30)
• Theorie-examen: ca 30 minuten

Praktisch: 
• De opleiding gaat door in het Trainingscentrum van TCC in Kalmthout, België
• De lessen starten stipt om 08.30 en eindigen om 16.30 uur
• Tijdens de lunchpauze krijgen de cursisten een lunch met warme gerechten, koffie, thee en frisdrank Elke cursist ontvangt een lesboek en/of een handout met powerpoint presentatie
• Het maximaal aantal cursisten voor deze opleiding bedraagt 15 per sessie
• De cursisten zijn casual gekleed maar hebben een eigen pbm pakket bestaande uit veiligheidshelm, bril, gelaatscherm, HOS laarzen, (veiligheidsschoenen) en overal.
• Deze opleiding wordt gegeven in het Nederlands, Frans, Duits of Engels
Cursisten zijn verplicht zich onverkort te houden aan de veiligheidsinstructies van het TCC personeel

Methode:
• Er wordt gewerkt met een interactief leergesprek, fouten-observatie en klassikale oefeningen
• Elke cursist krijgt voldoende tijd en aandacht om de praktijkoefeningen uit te voeren.

Attest:
• Indien de kandidaat zijn theoretisch en praktisch examen succesvol aflegt ontvangt hij/zij een kwalificatieattest Hoge druk spuiter keurmeester volgens de SIR normen.
• Geldigheid: 3 jaar

Inschrijfformulier

HDK - Hoge druk keurmeester

Versturen