SIR CURSUS

SIR Hoge Druk Operator
Basis / Machinist
(HDO + HDO-M)


Doel:
 
Deze opleiding heeft als doel om de cursist de nodige basiskennis en vaardigheid te laten verwerven om op een veilige, deskundige en efficiënte manier te kunnen werken met hogedruk vloeistofreinigingsapparatuur om als machinist/bedienaar de hogedruk installatie te kunnen bedienen conform de eisen van de Stichting Industriële Reiniging.

Toelatingsvoorwaarden:
• De kandidaat moet tenminste 18 jaar oud zijn en geen fysieke belemmeringen hebben 
• Hij of zij moet de taal waarin de opleiding wordt gegeven voldoende spreken, lezen als  begrijpen 
• De kandidaat moet houder zijn van een geldig hogedruk spuiter certificaat

Theorie:
Bij de opleiding worden de volgende theoretische begrippen behandeld;
• Begrippen druk, vacuüm, reactiekrachten en hun toepassingen in de industriële reiniging 
• Herkennen en omgaan met gevaren en risico’s bij het werken met hogedruk waterstraalinstallaties 
• De opbouw en werking van de hogedruk reinigingsinstallatie 
• Het nemen van veiligheidsmaatregelen voor de gebruikers van de hogedruk installaties, de veiligheidsinrichtingen, de gebruikte gereedschappen en accessoires en de verplichte periodieke keuringen 
• Het nemen van veiligheidsmaatregelen voor de gebruikers van de hogedruk installatie op het gebied van opleiding, geschiktheid en persoonlijke beschermingsmiddelen 
• Het nemen van veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de te volgen werkprocedures tijdens de voorbereiding op en uitvoering van de hogedruk werkzaamheden 
• Behandeling van de diverse hogedruk reinigingsmethoden, gebruikelijke technieken en daarbij gebruikte apparatuur
•  Rekenen met drukken en drukverliezen en de juiste keuze van de spuitnozzles en te gebruiken accessoires en veiligheidsvoorzieningen.

Duur: 
• Opleiding met inbegrip van het SIR examen: 3 volle dagen.
• Inclusief Theorie- en praktijkexamen.

Practisch:
• De opleiding gaat door in Antwerpen. 
• Lunch, inclusief een frisdrank wordt voor elke kandidaat voorzien. 
• Elke cursist ontvangt een lesboek en/of een hand-out met PowerPoint presentatie 
• Het maximaal aantal cursisten voor deze opleiding bedraagt 12 per sessie 
• De cursisten zijn casual gekleed maar hebben een eigen pbm pakket bij zich dat bestaat uit veiligheidshelm, bril, schoenen en overal. TCC voorziet speciale hogedruk kleding, hoofd, gelaat en voetbescherming 
• Deze opleiding wordt gegeven in het Nederlands, Frans, Duits of Engels
• Cursisten zijn verplicht zich onverkort te houden aan de veiligheidsinstructies van het TCC personeel en het intern reglement te volgen 
• Cursisten moeten een identiteitsbewijs overleggen voor aanvang van de cursus

Methode:
• Er wordt gewerkt met een interactief leergesprek, fouten-observatie en klassikale oefeningen

Attest:
• Indien de kandidaat zijn theoretisch en praktisch examen succesvol aflegt ontvangt hij/zij een kwalificatieattest Hoge druk spuiter HDS volgens de SIR normen. 
• Geldigheid: 5 jaar

Inschrijfformulier

Hoge Druk Operator (HDO) / Hoge Druk Operator-Machinist (HDO-M)