SIR CURSUS

SIR Hoge Druk Spuiter
Basis / Machinist
(HDS + HDS-M)


Doel:
 
Deze opleiding heeft als doel om de cursist de nodige basiskennis en vaardigheid te laten verwerven om op een veilige, deskundige en verantwoorde manier te kunnen werken met hogedruk vloeistofreinigingsapparatuur conform de eisen van de Stichting Industriële Reiniging.

Toelatingsvoorwaarden:
• Minimum 18 jaar oud
• Attest van medische geschiktheid

Theorie:
Bij de opleiding worden de volgende theoretische begrippen behandeld;
• Begrippen druk, reactiekrachten en hun toepassingen in de industriële reiniging 
• Herkennen en omgaan met gevaren en risico’s bij het werken met hogedruk waterstraalinstallaties 
• De opbouw en werking van de hogedruk reinigingsinstallatie 
• Het nemen van veiligheidsmaatregelen voor de gebruikers van de hogedruk installaties, de veiligheidsinrichtingen, de gebruikte gereedschappen en accessoires en de verplichte periodieke keuringen 
• Het nemen van veiligheidsmaatregelen voor de gebruikers van de hogedruk installatie op het gebied van opleiding, geschiktheid en persoonlijke beschermingsmiddelen 
• Het nemen van veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de te volgen werkprocedures tijdens de voorbereiding op en uitvoering van de hogedruk werkzaamheden 
• Behandeling van de diverse hogedruk reinigingsmethoden, gebruikelijke technieken en daarbij gebruikte apparatuur

Praktijk:
De praktijk omvat volgende onderwerpen:
• Het veilig en milieubewust werken met een hogedruk installatie bij het werken met een kruipslang en voetventiel en het hogedruk pistool
• Het veilig afbakenen van de werkruimte 
• Op een correcte manier de noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken

Duur: 
• Opleiding met inbegrip van het SIR examen: 2 volle dagen 
• Theorie-examen: ca 30 minuten 
• Praktijkexamen: ca 15 minuten

Practisch:
• De opleiding gaat door in Antwerpen.
• Lunch, inclusief een frisdrank wordt voor elke kandidaat voorzien.  
• Elke cursist ontvangt een lesboek en/of een handout met powerpoint presentatie 
• Het maximaal aantal cursisten voor deze opleiding bedraagt 15 per sessie 
• De cursisten zijn casual gekleed maar hebben een eigen pbm pakket bestaande uit veiligheidshelm, bril, gelaatscherm, HDS laarzen, (veiligheidsschoenen) en overal. 
• Deze opleiding wordt gegeven in het Nederlands, Frans, Duits of Engels 
• Cursisten zijn verplicht zich onverkort te houden aan de veiligheidsinstructies van het TCC personeel en het intern reglement volgen.

Methode:
• Er wordt gewerkt met een interactief leergesprek, fouten-observatie en klassikale oefeningen
• Elke cursist krijgt voldoende tijd en aandacht om de praktijkoefeningen uit te voeren.

Attest:
• Indien de kandidaat zijn theoretisch en praktisch examen succesvol aflegt ontvangt hij/zij een kwalificatieattest Hoge druk spuiter HDS volgens de SIR normen. 
• Geldigheid: 5 jaar

Inschrijfformulier

Hoge Druk Spuiter (HDS) / Hoge Druk Spuiter-Machinist (HDS-M)