SIR CURSUS

SIR Adembescherming categorie C
(AB-C)


Doelgroep:
 
Bij werkzaamheden op niveau C moeten onafhankelijke adembeschermingsmiddelen eventueel in combinatie met een gaspak worden toegepast. Tot dit niveau behoren medewerkers die:
       - werken met gaspakken binnen of buiten een besloten ruimte;
       - werken in geïnertiseerde ruimtes.

Inhoud van de cursus: 

Wetgeving – regelgeving SIR en VCA
• Taken/verantwoordelijkheden
• Teamsamenstelling

Veiligheid
• De kandidaat kan de betreffende risico’s herkennen en benoemen alsmede de daaraan verbonden beheersmaatregelen uitvoeren en/of benoemen

Vaktechniek
• De kandidaat kan uitleggen hoe adembeschermingsmiddelen moeten worden onderhouden, gecontroleerd, gereedgemaakt en gebruikt

Praktijk
• Een ademluchtlijnsysteem (LSU) gereedmaken en controleren voor, tijdens en na gebruik
• Reageren op noodsituaties

Inschrijfformulier

Adembescherming categorie C (AB-C) Op Aanvraag