SIR CURSUS

THD - Toezichthouder Hoge Druk


Doel:
 
Deze opleiding heeft als doel om de cursist de nodige basiskennis en vaardigheid te laten verwerven om op een veilige, deskundige en verantwoorde manier toezicht te kunnen houden bij de voorbereiding en uitvoering van hoge druk reinigingswerken en hierbij een veilige gang van zaken te kunnen waarborgen conform de eisen van de Stichting Industriële Reiniging.

Toelatingsvoorwaarden:
• Minimum 18 jaar oud
• Attest van medische geschiktheid

Theorie:
Bij de opleiding worden de volgende theoretische begrippen behandeld;
• Het controleren op de juiste keuze en het gebruik van pbm's aan de hand van de werkopdracht en de werkvergunning en kan onjuist gebruik en tekorten corrigeren.
• Toezicht houden het nemen van veiligheidsmaatregelen voor de gebruikers van de hogedruk installatie op het gebied van opleiding, geschiktheid en persoonlijke beschermingsmiddelen
• Het nemen van veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de te volgen werkprocedures tijdens de voorbereiding op en uitvoering van de hogedruk werkzaamheden
• Behandeling van de diverse hogedruk reinigingsmethoden, gebruikelijke technieken en daarbij gebruikte apparatuur
• Begrippen druk, reactiekrachten en hun toepassingen in de industriële reiniging
•Herkennen en omgaan met gevaren en risico's bij het werken met hogedruk waterstraalinstallaties
• De opbouw en werking van de hogedruk reinigingsinstallatie
• Het toekennen van eerste hulp en de juiste noodprocedures
• Kennis van keuringen en inspecties
• De taken en de verantwoordelijkheden van de hoge druk spuiter en hoge druk machinist.

Duur: 
• Opleiding met inbegrip van het SIR examen: 2 volle dagen .
• Theorie-examen: ca 30 minuten (open boek examen)

Practisch:
• De opleiding gaat door in Antwerpen. 
• Lunch, inclusief een frisdrank wordt voor elke kandidaat voorzien. 
• Elke cursist ontvangt een lesboek en/of een hand-out met PowerPoint presentatie 
• Het maximaal aantal cursisten voor deze opleiding bedraagt 12 per sessie 
• De cursisten zijn casual gekleed maar hebben een eigen pbm pakket bij zich dat bestaat uit veiligheidshelm, bril, schoenen en overal. TCC voorziet speciale hogedruk kleding, hoofd, gelaat en voetbescherming 
• Deze opleiding wordt gegeven in het Nederlands, Frans, Duits of Engels
• Cursisten zijn verplicht zich onverkort te houden aan de veiligheidsinstructies van het TCC personeel en het intern reglement te volgen 
• Cursisten moeten een identiteitsbewijs overleggen voor aanvang van de cursus

Methode:
• Er wordt gewerkt met een interactief leergesprek, fouten-observatie en klassikale oefeningen
• Elke cursist krijgt voldoende tijd en aandacht om de praktijkoefeningen uit te voeren.

Attest:
• Indien de kandidaat zijn theoretisch en praktisch examen succesvol aflegt ontvangt hij/zij een kwalificatieattest Hoge druk spuiter toezichthouder volgens de SIR normen. 
• Geldigheid: 5 jaar

Inschrijfformulier

THD - Toezichthouder hogedruk werken